Solidar har förvärvat eTurn Fonder

Fonderna förvaltas nu inom Solidar. Förvaltningsteam, förvaltningsinriktning och risknivå är intakta.

Fonden eTurn har bytt namn till Solidar SmartBeta Trend

Transparenta Fonden har bytt namn till Solidar Stiftelsefond

Fondväljaren Trend behåller sitt namn

 

Hemsida för Solidar, klicka här

Information om fonderna inklusive värdeutveckling, klicka här

Pressrelease om förvärvet, klicka här